Poklopy na studne a ich sedlá

Zákrytu studne venujte zvýšenou pozornosť

Väčšina z nás vie, že studne musia byť opatrené krytom. Avšak tiež mnoho z nás sa domnieva, že riziko pádu nášho obľúbeného domáceho miláčika do studne, je tým jediným dôvodom prečo studne zakrývame.

Áno, studňa musí byť bezpečne zakrytá, kryt pevný a odolný, ale jeho konštrukcia musí tiež zamedzovať znečisteniu studne dažďovou vodou a všetkými povrchovými nečistotami. Je potrebné si uvedomiť, že mačka nie je najmenším zvieraťom, ktoré sa môže v okolí studne pohybovať a do studne spadnúť. Najmenšiu dieru, škáru, otvor, netesnosť v kryte alebo pod ním radi využívajú drobný živočíchy ako je napr. slimák, myš, užovka alebo jašterica, vnikajú tak do studne a spôsobujú nemalé ťažkosti.

Komplikácie spôsobené nevhodným zákrytom

 • studňa je kontaminovaná - bakteriologické znečistenie spôsobujú po vniknutí do studne živočíchy, predmety organického pôvodu a znečistená dažďová voda s obsahom koloidných látok, ktoré podporujú tvorbu rias, baktérií a plesní.
 • studničná voda zapácha – s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o rozklad tiel mŕtvych živočíchov.

Aké musí mať poklop parametre?

Podľa záväzných ustanovení STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, sa jedná o nasledujúce požiadavky:

 • studne musia byť chránené krytom, ktorý nesmie byť z dreva (otvorené studne nie sú dovolené),
 • kryt studne musí byť:
  • takého prevedenia a konštrukcie, aby bolo zabránené vnikaniu dažďovej vody a akýchkoľvek nečistôt do studne,
  • s presahom min. 50 mm oproti vonkajšiemu goliera plášťa studne,
  • upravený tak, aby voda z neho nemohla stekať na plášť a jeho povrch musí mať sklon k okrajom,
  • zaistený proti posunutiu,
  • vyrobený len z akostných, čistých, doteraz nepoužitých stavebných hmôt, ktoré sú zdravotne nezávadné, odolné veci škodlivým vplyvom, nepodliehajúce rozkladným zmenám, neovplyvňujúce negatívne kvalitu vody v studni a odpovedajúce príslušným materiálovým normám.
 • odvetranie studne musí byť prevedené tak, aby bolo vylúčené znečistenie zachytávanej vody - viac o odvetraní studní,
 • výtok ručnej pumpy by mal presahovať okraj krycej dosky min. o 0,2 m - viac o ručných pumpách.

Odporúčame osvedčené

Najvhodnejším riešením krytu studne je už rokmi osvedčená betónová zákrytová doska. Vzhľadom k jej celkovej hmotnosti a tým obťažnej manipulácii, odporúčame radšej dosku polenú, v takom prípade vždy so stredovým "Z" zámkom. Plocha, na ktorú bude doska pokladaná (tzv. sedlo poklopu) musí byť rovná a doska na túto plochu musí po celom jej obvode perfektne dosadať.

Všetky otvory pod zákrytovou doskou sú z dôvodu možného povrchového znečistenia nežiaduce a preto musí byť nevhodné sedlo pred položením poklopu opravené - opravu sedla poklopu nájdete v našom cenníku.

 

Objednajte si nový poklop na studňu

Zákrytovú dosku vám dovezieme a nainštalujeme. Vyberte si v našom cenníku veľkosť a prevedenie, ktoré sa vám páči a odošlite dopyt.

Objednávku môžete vykonať tiež telefonicky.
VOLAJTE: 0948 290 190

Nemáme poklop aký potrebujete?

Nenachádzate v našej ponuke zákrytovú dosku podľa svojich predstáv? ... nezúfajte. Pošlite nám dotaz a my sa pokúsime nájsť nejaké riešenie, prípadne poradíme.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.