Utesnenie studní

Tesnosť studne je pre akosť vody a funkciu studne zásadný

Najčastejším technickým nedostatkom, vďaka ktorému sa povrchové znečistenie dostáva do studne, je absencia povrchového utesnenia studne. Znečistená povrchová voda a drobný živočíchy žijúci v pôde (predovšetkým slimáky, krtkovia a myši) tak ľahko vnikajú do studne a spôsobujú rad komplikácii.

V roku 2009 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky správu, ktorá dokladuje, že 80–85 % studní v SR, bolo predovšetkým kvôli zanedbanej starostlivosti aj zdravotne rizikových. Hlavnou príčinou bolo práve zlé zabezpečenie povrchovej vodotesnosti. Šokujúca je skutočnosť, že aj po takmer jednom desaťročí sa chýbajúce tesnenie pri 95 % studní našich klientov stále vyskytuje.

Čo chýbajúce tesnenie vo vašej studni spôsobuje?

 • znečisťuje sa vnútorný plášť studne – povrchová voda s obsahom piesku, ílu a bahna steká po stenách studne, na stenách sa nečistoty usadzujú, tvoria mapy a špinia plášť studne.
 • voda v studni sa farbí a kalí – všetko čo so sebou znečistená povrchová voda splavuje do studne prichádza do kontaktu so zadržiavanou vodou v studni, tá sa podľa miery znečistenia zafarbí a zakalí. Najmä sa tak stáva počas a po intenzívnych zrážkach a nadmernom topení snehu.
 • na dne studne sa tvoria sedimenty - nečistoty splavované povrchovou vodou do studne sa usadzujú predovšetkým na dne, kde za čas môžu vytvoriť aj viac než metrovú vrstvu kalu.
 • studňa je kontaminovaná - bakteriologické znečistenie spôsobujú po vniknutí do studne živočíchy, predmety organického pôvodu a znečistená povrchová voda s obsahom koloidných látok ako je peľ, prach, anorganické a organické častice, planktón a iné mikroskopické organizmy, ktoré podporujú tvorbu rias, baktérií a plesní.
 • studničná voda zapácha – s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o rozklad tiel mŕtvych živočíchov.
 • znižuje sa životnosť čerpacieho zariadenia – čerpadlá pre čerpanie vody zo studní sú určené predovšetkým pre dopravu čistej vody bez mechanických nečistôt. Čerpaním vody s prímesou mechanických nečistôt nastáva:
  • pokles výkonu z dôvodu vydranej hydrauliky,
  • zatečení vody do motora a jeho poškodenie vďaka vydranej mechanickej upchávke,
  • poškodenie motora ponorných čerpadiel umiestnených v studni vo vrstve sedimentov z dôvodu nedostatočného chladenia a opakovaného prehrievania motora.

Aké sú požiadavky na povrchovú tesnosť studne?

Podľa záväzných ustanovení STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, sa jedná o nasledujúce parametre:

 • konštrukcia studne musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne. Otvorené studne nie sú povolené - viac o poklopoch na studne.
 • plášť studne musí byť:
  • vyvedený min. 0,5 m nad okolitý upravený terén - viac o opravách zhlaví studní,
  • utesnený min. do 2,5 m hĺbky od povrchu terénu proti vnikaniu povrchovej vody,
  • v hornej časti opatrený tesnením (obvykle ílovým) v šírke min. 0,5 m do 2,5 m hĺbky od povrchu terénu proti vnikaniu povrchovej vody do studne.
 • priestupy pre potrubia v plášti alebo kryte studne musia byť zabezpečené proti presakovaniu.
 • potrubie pre odoberanie vody zo studne uložené pod terénom je nutné opatriť ílovým tesnením nadväzujúcim na tesnenie studne siahajúcim do vzdialenosti 2,0 m od plášťa studne.
 • povolené je použiť len také náterové, tesniace a izolačné hmoty a tmely, ktoré neovplyvňujú negatívne kvalitu vody, nepodliehajú rozkladným zmenám a pre použitie vo styku s pitnou vodou sú schválené orgánmi hygienickej služby.

Naše odporučenie pre zjednanie nápravy

Utesnenie studne odporúčame rozdeliť do dvoch fáz. Prvým, účinným a často dostačujúcim krokom k zabezpečeniu studne proti povrchovému znečisteniu je utesnenie plášťa studne, spočívajúce v utesnení všetkých škár, prienikov a prasklín v plášti studne do min. hĺbky 2,5 m. Pri nových aj existujúcich studniach je možné toto veľmi efektívne realizovať z vnútorného priestoru studne tmelením. Tmel nie je možné aplikovať na znečistený povrch a preto tmelenie odporúčame vykonávať v jednom pracovným cykle počas čistenia studne.

V prípade nedostatočnosti prvého kroku nasleduje fáza aplikácie ílového tesnenia za plášť studne. Toto prevedenie zahŕňa výkop okolo studne v šírke min. 0,5 m, do hĺbky min. 2,5 m a následné vyplnenie tohto priestoru izolačným materiálom (obvykle ílom). Nie vždy je toto riešenie vzhľadom k umiestneniu, konštrukcii, hĺbke a výdatnosti studne možné, preto pred úmyslom toho prevedenia odporúčame konzultáciu s naším technikom.

 

Objednajte si utesnenie studne

Utesnenie studne nájdete v našom cenníku. Stačí nám poslať dopyt a my vás budeme skoro kontaktovať.

Objednávku môžete vykonať tiež telefonicky.
VOLAJTE: 0948 290 190

U nás za konzultácie neplatíte

Nie je vám jasná vyššie popísaná problematika? ... nevadí, pošlite nám dotaz, radi vám pomôžeme.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.