Čerpadlá pre studne

Pre dopravu pitnej a úžitkovej vody z podzemného zdroja sa používajú, za predpokladu že voda je čistá, tieto typy čerpadiel:

Povrchové čerpadlá

Kompletná domáca vodáreň so samonasávacím odstredivým čerpadlomPre dopravu vody zo studne a vrtu z hĺbky do 8 m môže byť použitá kompletná domáca vodáreň. Skladá sa väčšinou zo (samo)nasávacieho odstredivého čerpadla, tlakovej nádoby, manometra a tlakového spínača.

Vodáreň sa umiestňuje do objektu, vodu zo zdroja nasáva potrubím. V studni či vrtu je potom na potrubí umiestnený len sací kôš so spätnou klapkou, prípadne ochrana proti chodu na sucho.

Ponorné čerpadlá

Ponorné čerpadlo odstredivej konštrukcie určené do kopaných studníPre čerpanie vody zo studne kopanej aj vŕtanej z hĺbky väčšej ako 8 m slúžia ponorné čerpadlá.

Čerpadlo, spravidla odstredivej alebo vretenovej konštrukcie, spolu so spätnou klapkou a ochranou proti chodu na sucho je inštalované do studne či vrtu. S tlakovou nádobou, manometrom a tlakovým spínačom umiestnenými v objekte je prepojené výtlačným potrubím.

Ručné čerpadlá

Ručné pumpy sú určené k čerpaniu vody z hĺbok do 30 m bez pomoci elektrickej energie.

Štandardný komplet ručnej stojanovej pumpy tvorí sací kôs so spätnou klapkou, pracovný valec, odvodnenie a spona s čapmi. Pracovný valec je spojený so sacím košom 5/4" rúrou a s ručnou pumpou 6/4" rúrou, v ktorej je tiahlo, ktoré sprostredkováva prenos medzi pákou ručnej pumpy a piestom pracovného valca.
Pre dopravu vody z menších hĺbok ako 8 m je možné použiť ručné čerpadlá, pri ktorých je pracovný valec súčasťou samotnej pumpy.

Zvyšovanie tlaku v nátoku

Automatická tlaková stanice s vertikálnym odstredivým čerpadlomAk je objekt napojený na podzemný zdroj s výrazným výškovým prevýšením, kde voda nateká samospádom s nedostatočným tlakom, je pre jeho zvýšenie nutné inštalovať zariadenie na zvyšovanie tlaku vody.

Používajú sa predovšetkým horizontálne a vertikálne odstredivé čerpadlá v zostave domácej vodárne, kompaktného automatu alebo automatickej tlakovej stanice. Vždy je nutné čerpadlo chrániť proti chodu na sucho.

Nevyhnutné ochranné prvky v systémoch čerpania:

 • Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
  Pri nedostatku vody v studni spínacie zariadenie ochrany čerpadlo vypne a nezopne ho skôr, ako je zabezpečené dostatočné množstvo vody v zdroji. Ochrana pred chodom na sucho pri vŕtanej studni sa rieši ponornou sondou a pri kopanej studni spravidla plavákovým spínačom. Plavákový spínač aj automatická ochrana proti chodu na sucho môže byť súčasťou niektorých typov čerpadiel.
 • Ochrana motora čerpadla
  Každý motor čerpadla vyžaduje istenie nadprúdovou ochranou. Súčasťou čerpadiel na 230 V býva spravidla aj tepelná ochrana vo vinutí motora. Ochrana sa rieši motorovým spúšťačom, prípadne kontrolnými a monitorovacími jednotkami, ktoré chránia motor čerpadla proti skratu, chýbajúcej fáze, podpätiu/prepätiu a preťaženiu. Tiež môžu čerpadlo chrániť proti chodu na sucho.
 • Mechanický filter
  Je nenahraditeľný na každom vodovodnom vstupe. Zabraňuje poškodeniu vodovodných zariadení a spotrebičov (batérie, ventily, relé, kohútiky, kotle, výmenníky, pračky atď.). Bežne je možné týmto filtrom odstraňovať piesok, bahno a väčšie mechanické nečistoty napr. úlomky hrdze.
 • Poistný ventil
  Chráni všetky zariadenia a rozvody v systéme pred poškodením nárastom tlaku. Pri prekročení maximálneho nastaveného tlaku sa automaticky otvorí a odvedie vodu mimo chránený systém. Väčšinou sa voda odpúšťa do pripojeného odpadu. Po znížení tlaku pod nastavenú maximálnu hodnotu sa opäť automaticky uzatvorí.

Čo vám môžeme ponúknuť?

 • Individuálny návrh čerpadla a systému čerpania.
 • Kompletnú dodávku a montáž celého systému pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou z podzemných zdrojov.
 • Čerpadla značiek najvyššej kvality GRUNDFOS, WILO, CALPEDA, DAB, EBARA, ESPA, UMBRA POMPE, HCP.
 • Záruku až 5 rokov na celý čerpací systém.
 • Záručný a pozáručný servis.
 • Dlhoročné skúsenosti.
 • Odbornú montáž.

Návrh čerpadla a systému čerpania

Každému navrhnutému a aplikovanému riešeniu musí predchádzať dôkladné zváženie a vyhodnotenie celej situácie a všetkých v úvahu prichádzajúcich variantov riešenia tak, aby výsledok bol optimálny z hľadiska prevádzkového, ekonomického aj ekologického.

Návrh čerpadla a systému čerpania vám radi vypracujeme. Popíšte prosím nižšie situáciu, ktorú je potrebné vyriešiť, odošlite formulár a my sa vám skoro ozveme.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.