Opravy zhlaví studní

Opravy zhlaví studní je potrebné riešiť komplexne

Zhlavím pri kopanej (šachtovej) studni nazývame jej časť nachádzajúcu sa nad terénom. Mimo súčasti zhlavia ako je poklop studne a odvetranie studne, ich náležitosti popisujeme vo vlastných kapitolách, je nutné sa pri tejto časti studne zabývať tiež celkovou úpravou okolia studne a predovšetkým výškou vyvedení plášťa studne nad terénom a jeho kvalitou prevedenia.
Studne, ktorých plášť je ukončený na úrovni terénu, vyvedený len minimálne alebo nad terénom narušený, sú vystavené povrchovému znečisteniu.

Nedostatočná výška zhlavia spôsobuje problémy

Dažďová a znečistená povrchová voda a povrchové nečistoty majú možnosť, vďaka nevhodnej výške plášťa studne nad terénom a jeho prípadným netesnostiam, dostávať sa do studne a spôsobovať nasledujúce komplikácie, rovnako ako v prípade absencie povrchového utesnenia studne:

 • znečisťuje sa vnútorný plášť studne – povrchová voda s obsahom piesku, ílu a bahna steká po stenách studne, na stenách sa nečistoty usadzujú, tvoria mapy a špinia plášť studne.
 • voda v studni sa farbí a kalí – všetko čo so sebou znečistená povrchová voda splavuje do studne prichádza do kontaktu so zachytávanou vodou v studni, tá sa podľa miery znečistenia  zafarbí a zakalí. Najmä sa tak stáva počas a po intenzívnych zrážkach a nadmernom topení snehu.
 • na dne studne sa tvoria sedimenty - nečistoty splavované povrchovou vodou do studne sa usadzujú predovšetkým na dne, kde za čas môžu vytvoriť aj viac než metrovú vrstvu kalu.
 • studňa je kontaminovaná - bakteriologické znečistenie spôsobujú po vniknutí do studne živočíchy, predmety organického pôvodu a znečistená povrchová voda s obsahom koloidných látok ako je peľ, prach, anorganické a organické častice, planktón a iné mikroskopické organizmy, ktoré podporujú tvorbu rias, baktérií a plesní.
 • studničná voda zapácha – s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o rozklad tiel mŕtvych živočíchov.
 • znižuje sa životnosť čerpacieho zariadenia - čerpadlá pre čerpanie vody zo studne sú určené predovšetkým pre dopravu čistej vody bez mechanických nečistôt. Čerpaním vody s prímesou mechanických nečistôt nastáva:
  • pokles výkonu z dôvodu vydranej hydrauliky,
  • zatečenie vody do motora a jeho poškodenie vďaka vydranej mechanickej upchávke,
  • poškodenie motora ponorných čerpadiel umiestnených v studni vo vrstve sedimentu z dôvodu nedostatočného chladenia a opakovanému prehrievaniu motora.

Čo na zhlavie studne hovorí norma?

Ak odhliadneme od toho, v rámci zhlavia studne, že studňa musí byť chránená krytom, odvetraná a jej konštrukcia musí zabraňovať vnikaniu dažďovej vody a nečistôt do studne, je u zhlavia nevyhnutné, aby boli dodržané podľa záväzných ustanovení STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, tiež tieto ďalšie parametre:

 • plášť studne musí byť vyvedený min. 0,5 m nad upravený terén okolo studne,
 • okolo studne do vzdialenosti 2,0 m od jej plášťa musí byť zriadená vodotesná dlažba (golier) alebo iná ekvivalentná úprava povrchu s vyspádovaním smerom od studne v sklone min. 2 %. Pri domových studniach môže byť nepriepustná úprava prevedená na vzdialenosť min. 1,0 m,
 • pri studniach vybavených ručnou pumpou alebo iným zariadením s priamym výtokom vody, musí byť zriadený vodotesný odpad, odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti min. 5,0 m od studne,
 • povrchové vody musia byť odvádzané mimo studňu a jej okolie. Priehlbiny v okolí studne, v ktorých by sa zadržovala povrchová voda a z ktorých by kvalita vody v studni mohla byť ovplyvňovaná, je nutné vyplniť nezávadnou zeminou alebo odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.
 • plochu do vzdialenosti 10 m od studne sa odporúča upraviť trvalým trávnym porastom.

Nechajte si poradiť

Na zhlavie studne je potrebné pozerať ako na celok, pretože jedine tak tvorí funkčný prvok. Výmenou starej zákrytovej dosky za novú s ponechaním existujúcej popraskanej netesniacej skruže nič nevyriešite.
Nesnažte sa zhlavie studne znižovať pod predpísanú výšku 0,5 m nad terén alebo dokonca schovávať studňu pod terén preto, že vám studňa do záhrady zrovna moc vzhľadovo nezapadá. Studňa do záhrady patrí a je jej bežnou súčasťou. Snažte sa kompozíciu záhrady a jej terén prispôsobiť studni a nie studňu terénu, hľadajte vhodné úpravy, stavebné a obkladové materiály a nájdete riešenie ako studňu aj s jej vodotesným golierom a úpravou okolia do záhrady začleniť.

Požiadavky STN 75 5115 sú vo všetkých ohľadoch opodstatnené a majú svoj veľký význam. Preto nevnímajte túto normu ako svojho neustále niečo nariaďujúceho protivníka, ale ako svojho veľmi dobrého radcu, ktorého keď vypočujete a aplikujete jeho rady v praxi, zbaví vás radu problémov a nepríjemností.

 

Objednajte si opravu zhlavia studne

V našom cenníku nájdete rôzne modulové varianty opráv zhlaví studní. Stačí vedieť priemer vašej studne, poslať dopyt a o my sa o zvyšok postaráme.

Objednávku môžete vykonať tiež telefonicky.
VOLAJTE: 0948 290 190

Nemáme v ponuke zostavu vhodnú pre vaše zhlavie?

... nevadí, my predsa vieme, že všetky studne nie sú rovnaké. Pošlete nám to čo o studni viete, prípadne nejaké fotografie a my vám vypracujeme ponuku alebo sa prídeme na studňu nezáväzne pozrieť.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.