Čistenie studní

Prečo studne vyžadujú pravidelnú údržbu?

Prírodné znečistenie a inkrustácia

Prirodzene znečistená studňa so značnou inkrustáciouNeprirodzene znečistená studňa - znečistenie sa do nej dostáva z povrchu

Pri každej studni prebieha proces tzv. prírodného znečistenia a inkrustácie. Pritekajúca voda so sebou neustále splavuje rôzne mechanické nečistoty ako je piesok, íl, bahno a koloidné látky napr. peľ, prach, jemné rozptýlené anorganické a organické častice, planktón, a iné mikroskopické organizmy.

Tieto nečistoty, látky a častice spolu s uhličitanmi vápnika a horčíka, zlúčeninami železa, mangánu a ďalšími minerálmi, ktoré sú bežnou súčasťou prírodných vôd, vytvárajú v studni sedimenty, stenové usadeniny a dnové kaly tzn. ideálne prostredie pre tvorbu a podporu rastu rias, baktérií a plesní.

Akosť vody

Aby bolo v studni trvale zachované vhodné prostredie pre zadržiavanie vody, a tým zaistená jej stabilná kvalita, je potrebné tento prirodzený proces opakovanou a pravidelnou údržbou narušovať. Údržbou studne je možné zmeniť organoleptické vlastnosti vody (farbu, zákal, zápach, chuť) a jej bakteriologické zloženie.

Výdatnosť studne

Miera znečistenia studne má vplyv nie len na kvalitu vody, ale tiež na jej zadržiavaciu schopnosť. Všetko čo sa do studne dostane, či už cestou prirodzenou (viď. vyššie) alebo neprirodzenou (zlý technický stav studne), sa usadí predovšetkým na jej dne.

Pri zanedbanej údržbe studne môže byť na dne vytvorená aj niekoľkometrová vrstva usadenín. Ak sa jedná o studňu tzv. neúplnú, ktorá zachytáva vodu len dnom, môže byť týmto jej zachytávajúca schopnosť značne obmedzená alebo aj zastavená. S tým priamo súvisí obmedzenie akumulácie vody v studni.

Súvisiace informácie

 

Príručka pre užívateľa domových a verejných studní (Studňa ako zdroj pitnej vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre majiteľov studní
Úrad verejného zdravotníctva SR

Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja?
Úrad verejného zdravotníctva SR

Vyhláška č. 550/2007 Z. z.
O podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Zákon č. 354/2006 Z. z.
Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Potrebujete ďalšie informácie? Spýtajte sa nás

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.