K stiahnutiu - odkazy, informácie, podklady a predpisy k danej problematike

... k čisteniu studní

 

Príručka pre užívateľa domových a verejných studní (Studňa ako zdroj pitnej vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre majiteľov studní
Úrad verejného zdravotníctva SR

Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja?
Úrad verejného zdravotníctva SR

Vyhláška č. 550/2007 Z. z.
O podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Zákon č. 354/2006 Z. z.
Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

... k opravám studní

 

Príručka pre užívateľa domových a verejných studní (Studňa ako zdroj pitnej vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre majiteľov studní
Úrad verejného zdravotníctva SR

Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja?
Úrad verejného zdravotníctva SR

... k analýzam vody

 

Príručka pre užívateľa domových a verejných studní (Studňa ako zdroj pitnej vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre majiteľov studní
Úrad verejného zdravotníctva SR

Parazitické prvoky v pitnej vode - metodické odporučenie
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Vyhláška č. 550/2007 Z. z.
O podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Zákon č. 354/2006 Z. z.
Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

... k úprave a filtrácii vody

 

Stanovisko NRC pre pitnú vodu k prístrojom na úpravu vody na báze magnetickej úpravy
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Problematika použitia prípravkov na báze (poly)fosforečnanov
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

O význame vápnika a horčíka v pitnej vode
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zdravotný význam sodíka vo vodách
MUDr. František Kožíšek, Csc.; MUDr. Hana Jeligová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Parazitické prvoky v pitnej vode - metodické odporučenie
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zákon č. 354/2006 Z. z.
Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu