Opravy studní

Studňa je stavbou

Havarijní stav studne

Kvalita vody v studni je predovšetkým obrazom stavu studne a jej okolia. Preto pokiaľ ste sa rozhodli vyčistením studne zjednať nápravu k zaisteniu kvality vody pre pitné a úžitkové účely, je na mieste uviesť studňu tiež do zodpovedajúceho technického stavu.

Technický stav studne, rovnako ako stav každej inej stavby, musí v priebehu jej prevádzky odpovedať predpisom, za ktorých bola stavba navrhnutá a zriadená. V prípade studní sa jedná o záväzné ustanovenia STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou.

Prečo sú opravy dôležité?

Studňa bez zakrytia, odvetrania a úpravy okolia

Vyhodnoteniami, ktoré každoročne vykonávame, zisťujeme a prieskumy Úradu verejného zdravotníctva SR nám to potvrdzujú, že najviac problémov s kvalitou vody je spôsobené práve zlým technickým stavom studne a úpravou jej okolia.

Jedná sa o tieto technické nedostatky:

 • studne nemajú vhodné zakrytie resp. toto niekedy aj chýba
 • studne nie sú odvetrané
 • povrchové znečistenie sa do studne dostáva jej plášťom
 • plášť studne nie je vyvedený nad terén alebo je v hornej časti narušený
 • potrubie čerpacieho zariadenia  je nevyhovujúce
 • okolie studne nie je upravené a nechráni vodu v studni pred povrchovým znečistením
 • v okolí studne nie sú dodržané ochranné hygienické pásma

Čo opravou studne a úpravou okolia získate?

 • znížite riziko kontaminácie studne povrchovým znečistením
 • zabránite vniknutiu živočíchov a predmetov organického pôvodu do studne
 • zastavíte tvorbu plesní
 • zamedzíte zápachu, sfarbeniu a zakaleniu vody vznikajúcich povrchovým znečistením
 • vylúčite poruchy čerpacieho zariadenia vznikajúce povrchovým znečistením
 • vytvoríte vhodné prostredie pre zber podzemnej vody

Investícia za pár desiatok euro

Často sa jedná o opravy, ktoré nepredstavujú žiadne veľké investície. Ba naopak sa dá povedať, že za pár desiatok, max. stoviek euro, podľa rozsahu opráv, dosiahnete požadovaných výsledkov. Včasná oprava je vždy finančne zaujímavejšia a efektívnejšia ako neskôr náprava havarijného stavu.

Mohlo by vás zaujímať

 

Príručka pre užívateľa domových a verejných studní (Studňa ako zdroj pitnej vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre majiteľov studní
Úrad verejného zdravotníctva SR

Staráte sa o ochranu svojho vodného zdroja?
Úrad verejného zdravotníctva SR

Potrebujete viac informácii? Spýtajte sa nás

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.