Čo budeme k čisteniu potrebovať?

Pripojenie k elektrickému prúdu

 

  • Trojfázovú zásuvku 400 V (380 V)
    K práci využívame výhradne vysoko efektívne a profesionálne zariadenia, ktoré sú poháňané stabilnými a výkonnými trojfázovými motormi.
  • Istenie zásuvky min. 16 A
    Prúdová hodnota ističa zásuvky musí byť minimálne 16 A (jedná sa o hodnotu ističa, ktorým je istená príslušná zásuvka, nie o hodnotu ističa hlavného!).
  • Zásuvku do 150 m od studne
    El. prúd si k studni dotiahneme vlastnými predlžovacími káblami, v autách vždy vozíme 100 m. Podľa potreby môžeme vziať až 150 m predlžovacích káblov, avšak táto dĺžka je pre takéto prevádzkovanie maximálna. Pri väčšej vzdialenosti je pokles na napätí už tak značný, že stroje nefungujú na 100 %.


Ak máte studňu vzdialenú od zásuvky viac ako 150 m, skúste sa dohodnúť s niekým v jej blízkosti, či by nám pripojenie k el. prúdu poskytol. Pokiaľ táto možnosť nie je, privezieme si na prácu elektrocentrálu (viď. Príplatky k cene čistenia).


Sme schopní sa pripojiť na tieto typy zásuviek:

Moderná zásuvka 5 kolíková 400 V/32 A alebo 16 A

Zásuvka 4 kolíková 400 V/32 A alebo 16 A

Stará zásuvka 380 V/25 A

hore - moderná zásuvka 5 kolíková 400 V/32 A alebo 16 A,
v strede - zásuvka 4 kolíková 400 V/32 A alebo 16 A,
dole - stará zásuvka 380 V/25 A.