Aktuality

Sledujte nás na sociálnych sietiach ...

... a budete v obraze.

Studniam stále chýba údržba

Už v roku 2 009 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky správu, ktorá dokladovala, že 80–85 % studní v SR, bolo predovšetkým kvôli zanedbanej starostlivosti zdravotne rizikových