Studniam stále chýba údržba

Už v roku 2 009 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky správu, ktorá dokladovala, že 80–85 % studní v SR, bolo predovšetkým kvôli zanedbanej starostlivosti zdravotne rizikových ...


Bohužiaľ, aj napriek tejto informácii a tiež napriek skutočnosti, že studňa ako každá iná stavba vyžaduje svoju pravidelnú starostlivosť, sa mnoho majiteľov aj dnes, takmer po 10 rokoch domnieva, že raz vybudovaná studňa im bude slúžiť navždy.

Absencia základnej kontroly a údržby je stále jednou z najväčších bolestí studní v Slovenskej republike. Podrobné informácie o údržbe a kontrole studní nájdete na stránke čistenie studní.

Odkaz na správu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nájdete nižšie.

 

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR